Transport GRATUIT la Comenzi peste 300 lei<br>Transport 20 lei la Comenzi sub 300 lei
Transport GRATUIT la Comenzi peste 300 lei
Transport 20 lei la Comenzi sub 300 lei
Coș cumpărături
Coș cumpărături

Termeni și Condiții

Cuprins

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI
 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE.
 3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE.
 4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ.
 5. COMANDA.
 6. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE.
 7. CONFIDENȚIALITATE.
 8. COMUNICĂRI COMERCIALE.
 9. FACTURARE – PLATĂ.
 10. LIVRAREA BUNURILOR.
 11. GARANȚII
 12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR.
 13. RĂSPUNDERE.
 14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
 15. FORȚĂ MAJORĂ.
 16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA.

 

1.    DEFINITII ȘI TERMENI 

Profi Pentru Sănătate – este denumirea comercială a PROFI PENTRU SANATATE SRL, persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în Buzău, Strada Ion Băieșu, Bl. C3, Parter, având număr de ordine în Registrul Comerțului J10/298/2016, cod unic de înregistrare fiscală RO 35769300.

 

Vânzător – Profi Pentru Sănătate.

 

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în site și efectuează o comandă.

 

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică care are sau obține acces la conţinut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Profi Pentru Sănătate (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Profi Pentru Sănătate și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

 

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

 

 

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

   

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri pe care dorește sa le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

 

Site – magazinul online găzduit la adresa web Profipentrusănătate.ro și subdomeniile acestuia.

 

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

 

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

 

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

 

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

 

Conținut – reprezintă:

 • – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • – conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • – orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • – informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • – date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Document – prezentele Termeni și Condiții.

 

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

 

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Profi Pentru Sănătate, Cumpărătorului, Indiferent de modalitatea de plată sau încasare și indiferent de modalitatea de livrare.

 

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

 

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2.    DOCUMENTE CONTRACTUALE 

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comanda. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii .

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind declarația de conformitate și certificatul de garanție (dacă este cazul) emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3.    POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

 

Pentru motive justificate Profi Pentru Sănătate își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Profi Pentru Sănătate. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Profi Pentru Sănătate, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Profi Pentru Sănătate își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

 

3.4. Profi Pentru Sănătate poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

 

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

 

3.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4.    DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Profi Pentru Sănătate, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

 

4.2  Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Profi Pentru Sănătate, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Profi Pentru Sănătate asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Profi Pentru Sănătate.

 

4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Profi Pentru Sănătate și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Profi Pentru Sănătate cu referire la acel Conținut.

 

4.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 

4.5. În cazul în care Profi Pentru Sănătate conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Profi Pentru Sănătate pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

 

4.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Profi Pentru Sănătate și/sau al angajatului/prepusului Profi Pentru Sănătate care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conținut.

 

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

5.    COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

 

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

 

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 

 1. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în cazul în care

datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

 

5.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

 

5.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa http://www.profipentrusanatate.ro.

 

5.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

 

5.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

 

5.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 

5.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

“în stoc” – avem mai mult de 1 bucăți în stocul Profi Pentru Sănătate

“stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul Profi Pentru Sănătate. Dar, dacă te interesează  să comanzi produsul respectiv înaintează o solicitare către Profi Pentru Sănătate la adresa de email office@profipentrusanatate.ro .

 

6.    BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

6.1.2. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

6.1.3. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

6.1.4. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

6.1.5. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

6.1.6. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

6.1.7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;

6.1.8. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

6.1.9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

6.1.10. furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

6.1.11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

7.    CONFIDENȚIALITATE

7.1. Profi Pentru Sănătate va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

 

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

 

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Profi Pentru Sănătate nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.    COMUNICĂRI COMERCIALE

8.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, prin contactarea Vânzătorului.

 

8.2. Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii în secțiunea din Cont:

Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 • – la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”,
 • – la recomandări de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”,
 • – la existenţa Bunurilor sau Serviciilor în secțiunea “Coșul meu”, și
 • – disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”.

 

8.3. În urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat.

 

8.4. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 8.3. de mai sus  prin contactarea Vânzătorului.

 

8.5. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare, ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin contactarea Vânzătorului.

9.    FACTURARE – PLATĂ 

9.1. Preţurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.ProfiPentruSănătate.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

 

9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Profi Pentru Sănătate.

 

9.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 

9.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidenţă a facturilor emise de Profi Pentru Sănătate, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

 

9.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Profi Pentru Sănătate în Contul său .

 

9.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@profipentrusanatate.ro.

    

9.8. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână legat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

10.                   LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către Profi Pentru Sănătate le regăsiţi în secțiunea  Livrare comenzi.

  

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

11.                   GARANȚII

11.1. Toate Bunurile comercializate de către Profi Pentru Sănătate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. 

11.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de Profi Pentru Sănătate, Cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiază de garanție un certificat de garanție cu toate detaliile centrului de service care asigură reparațiile pe durata termenului de garanție. Garanția Bunurilor achiziționate prin intermediul Profi Pentru Sănătate este asigurată de către service-ul autorizat menționat pe certificatul de garanție aferent Bunului său de către Vânzător.

11.3. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecişiopt) de ore de la recepția Bunului pe adresa office@profipentrusanatate.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.  

12.                   TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

12.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

13.                   RĂSPUNDERE

13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

 

13.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

 

13.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenţa la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

 

13.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Utilizatorilor / Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

14.                   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Vă rog să parcurgeţi  Politica de Confidențialitate  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

15.                   FORȚĂ MAJORĂ

15.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

 

15.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

16.                   LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

16.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Buzău.

Cele mai vizitate produse